Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Special Olympics.

Today is the opening ceremony of Special Olympics and I am really proud I volunteer and dance there.
I hope I do well ,and I hope I am able to forget what happens at home and enjoy myself. I need to. I fucking need a break.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου